Ратніков Володимир Сазонович

Біографія

Ратніков Володимир Сазонович - доктор філософських наук, професор. 1948 р. н. Закінчив фізичний факультет Ужгородського університету у 1971 році. Кандидатську дисертацію з філософії захистив у 1979 році, докторську - у 1997 році по темі: "Модельна репрезентація реальності в сучасній фізиці". Сфера наукових інтересів: епістемологія, філософія і методологія науки. Автор більше 60-ти наукових праць, у тому числі автор індивідуальної монографії "Фізико-теоретичне моделювання: засади розвитку, раціональність", Київ, 1995 р. Керівник авторського колективу і співавтор збірника статей "Постмодерн: переоцінка цінностей". - Універсум-Вінниця, 2001 р. Керівник держбюджетної теми "Проблема наукової раціональності в епістемологічному і соціокультурному контекстах" (початок розробки 1.01.2002 р.). Автор двох навчальних посібників:

1. "Основи філософії науки";

2. "Філософія: стислий конспект лекцій з тестами і завданнями до самостійної роботи". - Вінниця, 2002

Член редколегій журналів Sentenciae і "Вісник ВПІ", що входять у перелік ВАК України як фахові журнали. Голова Вінницького відділення синергетичного товариства України.